OM INGVAR

Själv är jag uppvuxen i det hem där vi bedriver vår verksamhet med ungdomar sedan 1982. Mitt arbete med ungdomar och människor med problematik utanför familjehemmet startade 1994 då jag började i kriminalvården. Under min tid där utvecklade jag tillsammans med en arbetskollega ett behandlingsprogram baserat på begreppet salutogenes med fokus på skyddande faktorer, men tar även hänsyn till de riskfaktorer som kan finnas. Då många, av olika anledningar, uppvisade ett aggressivt beteende gick jag en utbildning som programledare i Aggression Replacement Training (ART) och arbetade med programmet i flera år. När Arnold Goldstein startade en kurs i Sverige för att utbilda godkända programledare till att utbilda nya programledare i programmen ART samt Prepare (fortsättning på ART) gick jag den utbildningen och blev Master Trainer i ART och Prepare programmen. Numera har jag varit delaktig och utbildat över 120 nya programledare i och utanför kriminalvården. Samtliga program bygger på en dokumenterat framgångsrik samtalsmetod, Motivation Interviewing (MI) som jag utbildade mig i 2005.
Programmen bygger på Kognitiv Beteende Teori (KBT) något som jag har vidareutbildat mig i vid olika sammanhang bl a 2006 för Olle Wadström. Samma år studerade jag vuxenpedagogik på Kristianstads Högskola. Jag har arbetat med en projekttjänst där arbetet gick ut på att träna ungdomarna på de färdigheter de lärt sig i programrummet ute i öppen miljö (Generalisering). Detta projektarbetet förde mig automatiskt att fortsätta mitt arbete med ungdomar i HVB-hem, olika socialförvaltningar samt i privat öppenvårdsbehandling. Mitt arbete har haft skiftande problematik som sexualbrott, missbruksproblem, aggressionsproblem, neurologiska störningar, självskadebeteende samt ungdomar med skyddad identitet.
Idag fortsätter jag mitt arbete med ungdomar i vårt gemensamma resurshem för att förbereda dem till ett bättre liv ute i samhället.