GÅRDEN

Stöd och sysselsättning i form av skola eller praktikplats utgör basen för vår verksamhet. I anslutning till resurshemmet finns en snickeriverkstad med möjlighet för egen kreativitet. Där erbjuds ungdomarna sysselsättning och yrkespraktik. Det finns även möjlighet att gå i olika former av skola i Kristianstad beroende på vilket behov som finns.

Om Kenneln
Vi började vår uppfödning av schäfer 1982 med kennelnamnet Schaxs Kennel. I över 30 år har vår målsätting varit att föda upp sunda och friska hundar. Hundar som är mentalt stabila med naturliga drifter och egenskaper lämpade som tjänstehundar och tävlande brukshundar. Vår avel bygger dessutom på meriterade och friröntgade föräldradjur för att klara de påfrestningar som bruks- och tjänstehundar utsätts för.
Idag har vi upphört med vår uppfödning, men är i högsta grad aktiva inom brukstävlandet. Ingvar har tidigare med egna uppfödda hundar tävlat i elitklass skydd och elitklass spår. Nu har Ingvar en inköpt unghande, vid namn Zeus, som han tävlar i elit klass spår samt påbörjat tävlandet i skyddshundsgruppen. Under många år har Ingvar varit aktiv som domare, instruktör, tävlingsledare för lydnads- och bruksklasser. Numera ägnar Ingvar hela Sin fritid åt Sin hunds träning och tävlande.

I början av 2000 intresserade Ewa sig för borderterrier och födde upp rasen i liten skala. Under senare år blev det till slut en liten Yorkshireterrier, som heter Millan som blev hennes hundkompis. Även Ewa har varit aktiv i brukshundsklubben som domare, instruktör och tävlingsledare.

Annan sysselsättning
Utöver våra hundar har vi på vårt Resurshem även en liten flock får som våra ungdomar har möjlighet att vårda och pyssla om. För de som har intresse finns det tillgång till en verkstad där man kan bygga, reparera både i trä och metall. På sådan anläggning finns naturligtvis också en trädgårdsanläggning och betesanläggning som kräver sin skötsel och sitt underhåll.