OM EWA

Redan som ung hade jag bestämt mig för att arbeta med människor i utsatta situationer. Jag fortsatte därför mina studier och utbildade mig till socionom. Efter min utbildning arbetade jag bland annat en tid i socialjouren på min dåvarande hemort.
När jag träffade min man flyttade vi till Önnestad och startade 1982 vårt familjehem. Vi startade då med tre barn som sedan länge är utslussade i egna bostäder. År 2002 började vi med att arbeta med ungdomar i tonåren och ändrade då vår benämning från familjehem till resurshem.
Skillnaden mellan familjehem och resurshem är att i familjehem bor barnen i familjen, medan i resurshem bor ungdomarna hos familjen. I resurshemmet tar ungdomen betydligt mer ansvar för sitt boende. Vår viktigaste uppgift är att förbereda och träna ungdomarna inför flyttningen till ett eget boende samt att klara sig på egen hand både praktiskt och ekonomiskt.
För att lyckas med det, tror vi på teorin att bra beteende skall vara lönsamt och arbetar efter Kognitiv Beteende Teori (KBT). I vårt arbete fokuserar vi på de positiva egenskaper som faktiskt finns inneboende i var och en av oss. Begreppet salutogenes är en ledstjärna i vårt arbete att stimulera ungdomarna framåt i tillvaron.